'

مهلت ثبت نام در فصل پانزدهم مسابقه یک دو صدا رادیو ایران ویژه استان آذربایجان غربی به پایان رسید.
عزیزانی که ثبت نام و کد رهگیری دریافت کردند ، منتظر تماس یا پیامک دعوت برای حضور در مسابقه یک دو صدا باشند.
با تشکر رادیو ایران